Kategorije

close
apps proizvodi
apps proizvodi

Otkazivanje narudžbine

ODUSTANAK OD UGOVORA

Kupac može odustati od ugovora zaključenog na daljinu ne navodeći za to razlog u roku od 14 (četrnaest) dana. Rok za odustanak ugovora počinje da teče od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac je dužan da obavesti trgovca o odustanku od ugovora pismenim putem. To može učiniti putem online formulara. Ugovor se smatra otkazanim kada kupac pošalje otkaz putem online formulara. Trgovac je dužan da kupca o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti slanjem obaveštenja na e-mail kupca. U slučaju otkazivanja ugovora, kupac je dužan o svom trošku robu vrati trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je poslao otkaz putem online formulara.

NAPOMENA: Ovo pravo odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u maloprodajnim objektima Vodomarketa, s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija. Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, i drugo).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u Vodomarket-u, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Pravo na odustanak od ugovora kupac ima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Primenjuju se sledeća pravila:svaki ugovor na daljinu i ugovor koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija na koji se primenjuju pravila sadržana u članovima 26-39. Zakona o zaštiti potrošača, kupac može, ne navodeći za to razlog, da raskine u roku od 14 (četrnaest) dana; u slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji, rok za odustanak računa se od trenutka kada roba dospe u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik; kada kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik; kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili njen deo, dospeo u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik; kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada prva pošiljka robe dospe u državinu kupac, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik.

Ako trgovac ne preda kupcu obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, na način iz člana 29. stav 1. zakona i člana 30. stav 2. ovog zakona, kupac može odustati od ugovora u skladu sa zakonskim odredbama.

Rok od 14 dana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

 ISKLJUČENJE PRAVA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

kupac nema pravo na odustanak od ugovora na osnovu člana 36. Zakona o zaštiti potrošača u slučaju:pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti kupca i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor; isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak; isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima kupca ili jasno personalizovane; isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja; isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke; isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom; ugovora kojima kupac izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je kupac konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu; isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke; isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja; ugovora zaključenih na javnoj aukciji; isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti kupac i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

 • AmericanExpress
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Dinacard
 • Bancaintesa
 • Visa verificated
 • Master secure
close
logo

Filtriraj brendove

Filtriraj kategorije

Filtriraj atribute

Pronađeno je proizvoda

×

Uspešno ste dodali proizvod u korpu

Some text in the Modal Body

Proizvod
 • template keyboard_arrow_right
 • placeholder slika

 • prod check
  check
 • akcija - 0 % template
  RSD RSD